Medlemskontingenter

Medlemskontingenter

Medlemskontingenter

Medlemmerne af Museer i København og Omegn opkræves et årligt kontingent pr. d. 1. marts eller ved indmeldelse. Kontingentet fastsættes ud fra årets satser iht. besøgstal fra det foregående år.

Ved tilmelding af flere institutioner under samme medlemsorganisation beregnes grundkontingentet ud fra en sammentælling af organisationens samlede antal besøgende pr. museum/besøgssted. Hertil tillægges 25% af kontingentet for institution nr. 2, nr. 3 og så videre.

Ex Nordsjællandske Folkemuseum

Frederiksgade: 1.453 besøgende
Hillerød bymuseum og grafisk Museum: 1.636 besøgende
Folkemuseet, Æbelholt Kloster: 3.979 besøgende
I alt Nordsjællandske Folkemuseum 7.068 besøgende
Grundkontingent: kr. 6.000,00
25% tillæg for museum nr. 2 kr. 1.500,00
25% tillæg for museum nr. 3 kr. 1.500,00
I alt Kontingent
kr. 9.000,00

                                             
Ved indmeldelse i Museer i København og Omegn opkræves der et samlet oprettelsesgebyr jf. årets sats som pr. 1.4. 2015 er kr. 3.750,00

Kontingentsatsen blev ved GF 2015 pristalsreguleret med 2,99 %.

Besøgstal Beløb
Under 8.000 Kr. 6.000,00
8.001 – 15.000 Kr. 9.000,00
15.001 – 25.000 Kr. 12.000,00
25.001 – 35.000 Kr. 15.000,00
35.001 – 45.000 Kr. 18.000,00
45.001 – 55.000 Kr. 21.000,00
55.001 – 100.000 Kr. 25.000,00
100.001 – 200.000 Kr. 29.500,00
Over 200.001 Kr. 34.500,00
Oprettelsesgebyr inkl. 25 % moms Kr. 3.750,00

Curator

Museer i København og Omegn udgiver det gratis turistmagasinet Curator, hvor vi med artikler, interviews og temaguides inspirerer turister, expats og engelsktalende til oplevelser på museer og udstillingssteder i København og omegn.

Museumsguide

Hvert år udgiver Museer i København og Omegn en trykt museumsfolder, som guider til kulturinstitutionernes tilbud og oplevelser i Hovedstadsområdet – fra Vikingeskibsmuseet i vest til Malmö Konsthall i øst.

Medarbejdere

Johanne Katrine Nielsen
Projektleder
+4524404587
Svante Lindeburg
Direktør
+4535253367
Astrid Sperling
Projektleder
+4581713198‬